Leiskite prisistatyti…

Mūsų įkūrimo istorija

Mūsų korporacija ,,TauTiTo” įsikūrė Sąjūdžio idėjų įkvėpta, kadangi jau buvo susiformavęs gražus sendraugių kolektyvas, aktyviai dalyvavęs Lietuvos valstybės atstatymo įvykiuose.

Korporacija ,,TauTiTo” gimė, kai prie sendraugių prisijungė veiklių ir energingų studentų būrys.1997 metų spalio 1d. įvyko steigiamasis korporacijos „TauTiTo“ susirinkimas. Buvo nutarta, kad  tai savarankiška visuomeninė nepolitinė studentiška katalikiškos pakraipos korporacija.  Steigiamajame susitinkime dalyvavo 38 studentai ir keli dėstytojai.

Taip pat, aptarti korporacijos tikslai, veiklos kryptys, patvirtinta korporacijos valdyba ir priimti įstatai. Pirmajame susirinkime patvirtintos korporacijos vėliavos ir juostos spalvos, ženklai, atributika.

Jame dalyvavo ir svečias iš Vokietijos Dietrichas Kawohlis, nemažai prisidėjęs prie „TauTiTo“ įkūrimo.

1998 metų gegužės 9d. Kauno Arkikatedroje Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino korporacijos vėliavą.

Korporacijos užsienyje ir Lietuvoje

Pirmosios studentų ir dėstytojų (akademikų) korporacijos Europoje atsirado prieš 150 metų. Ir dabar Vakarų valstybėse, ypač Vokietijoje, veikia daugybė studentų ir akademikų korporacijų, pradedant nuosaikiomis ir baigiant “karingomis” – špagomis ir plunksnomis pasidabinusiomis. Vokietijoje korporantu tampama visam gyvenimui, todėl jose yra ir jaunimo, ir vyresnio amžiaus žmonių – sendraugių.

Pirmojoje Kauno aukštojoje mokykloje – Vytauto Didžiojo universitete – nuo pat jo įsikūrimo pradžios korporacijų buvo per pusšimtį. Visas studentų visuomeninis ar laisvalaikio gyvenimas virė korporacijose. Joms priklausė dauguma studentų ir studenčių, susibūrusių pagal domėjimosi objektą, tikėjimą, tautybę ir panašiai.

Atgavus Nepriklausomybę, dalis korporacijų – jų senųjų narių – sendraugių – pastangomis buvo atgaivinta. Pradėjo kurtis naujos korporacijos.