Pirmininkai

  1. Marius Žadvydas (1997 m.)
  2. Vidmantas Banevičius (2000 m.)
  3. Gediminas Karlauskas
  4. Kazimieras Vaina
  5. Darius Justinavičius
  6. Darius Laurinavičius (2006 m. - 2011 m. )
  7. Dainius Bernatavičius (2011 m. - 2014 m.)
  8. Karolina Vaičiūnaitė (2014 m. - 2016 m.)
  9. Neringa Šeperienė (2016 m. - šiandien)

Korporacijos valdyba

Korporacijos valdyba - aukščiausias vykdomasis ir atstovaujantis Korporacijos organas. Korporacijos valdyba susirinkimo renkama slaptu balsavimu vienerių metų laikotarpiui.

Ją sudaro: Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas, Iždininkas, Raštininkas, Rykštukas (Arbiteris).

Korporacijos veiklos kryptys


Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų Korp! TauTiTo - tai gražias tautines tradicijas puoselėjanti Kauno technologijos universiteto studentų korporacija. Šiemet gražų 20-mečio jubiliejų mininti, 1997 m. įsikūrusi KTU studentų korporacija ,,TauTiTo“ į savo gretas buria studentus ir dėstytojus, pasiryžusius tęsti tautiškumo, pilietiškumo ir valstybiškumo tradicijas.

Puslapiai